top of page

Generell kirurgi

Magnus Berle.jpg

Dr. Magnus Berle

Ved Vestland Klinikken tilbyr Magnus Berle utredning og behandling av ateromer, lipomer, navlebrokk, epigastriet brokk og pilonidal sinus.

Lipom

Enkelte personer kan oppleve å ha fettvev som danner harde fettkuler, også kjent som lipomer, som kan være en kilde til besvær. Selv om de fleste pasientene kun opplever dette som et kosmetisk problem, kan størrelse og beliggenhet noen ganger føre til plager som muskelverk eller kronisk irritasjon.

Dersom man er tilstrekkelig plaget av tilstanden, kan lipomet fjernes ved en kortvarig prosedyre som normalt utføres i lokalanestesi. Under prosedyren bedøves området, og kirurgen lager et lite snitt over forandringen før lipomet/fettkulen fjernes i sin helhet og såret sys igjen. Normalt krever dette kun forsiktig sårbehandling.

For større lipomer anbefales det å utrede på forhånd med bilder, for eksempel ved en MR-undersøkelse, for å avklare om det eventuelt omfatter underliggende muskulatur. Dette vil bidra til å sikre en trygg og effektiv prosedyre.

Aterom

Hårsekker i huden har talgkjerter. Dersom man får en blokkering av utløpet fra talgkjertler kan man noen ganger får en ansamlig av talg under huden som blusser opp til en infeksjon der man kan klemme ut infisert talg av såret.

 

For pasienter som er plaget med dette er behandlingen å fjerne denne cysten av talg i sin helhet med veggen rundt. For de mindre talgcystene gjøres dette i lokalanestesi der man åpner huden og tømmer cysten, samt fjerner cysteveggen.

Dersom man ikke har hatt infeksjon eller vært operert her tidligere er dette tilstrekkelig  behandling for de aller fleste.  Imidlertid er dette en operasjon med lavere suksessrate dersom man har hatt en langvarig plage med infeksjoner eller kirurgi fra tidligere.
 
Navlebrokk

Et navlebrokk er en åpning i bukveggen ved navlen der innhold fra innsiden av buken (fett, tarm) trykker seg ut. Navlebrokk som gir besvær i form av smerter kan behandles med å åpne huden under brokket, skille navlen fra brokket og frigjøre bukinnholdet/brokksekken slik at det kommer tilbake til bukhulen.

For defekter over ca 2 cm er det vanlig å legge et brokknett som forsterking av bukveggen mens for de minste brokkene er det tilstrekkelig å sy igjen defekten slik at den kan gro.

Dette er en operasjon som gjøres på ca 45 minutter i narkose, sykemeldingstid på 1-2 uker avhengig av yrke og med begrenset bruk av smertestillende etter operasjon.
 

Epigastriebrokk
Et epigastriebrokk ligner på navlebrokk men er oftest mindre forandringer i huden over navle nær midtlinjen. Dersom dette er besværlig i form av smerter kan det opereres som et navlebrokk.
 

Pilonidal sinus

En pilonidal sinus, ofte omtalt som «tvilling» er en kronisk betennelsestilstand i huden mellom setet opp mot korsryggen.

Dette oppstår fordi huden er relativt tykk her og man har muligheten til å få inngrodde hår. Inngrodde hår oppleves som et fremmedlegeme av huden og gir opphav til kronisk betennelse.

Dette viser seg som en abscess eller hudinfeksjon mot overflaten som med eller uten behandling går tilbake av seg selv.

Imidlertid er utfordringen med en pilonidal sinus at denne overfladiske betennelsen har en evne til å trekke flere hårstrå fra overflaten ned i såret og dermed gjøre fremmedlegemet større.

Over måneder eller år kan tilstanden utvikle seg til å bli en besværlig pilonidal sinus.

 

Konservativ behandling handler først og fremst om å fjerne hår på huden i området rundt sinus, samt hygienetiltak i forbindelse med dusj.

Man kan i en god del tilfeller komme langt med å tømme sinus fra utsiden for hår.

For de med akutte infeksjoner eller høy sykdomsbyrde er det et alternativ å fjerne hele sinus, en operasjonstype som heter Bascoms operasjon. Dette handler om å fjerne sinus, samt «flate ut» huden med underliggende fettvev i nederste del av korsryggen for å kvitte seg med problemet. O

perasjonen har en høy suksessrate, men den innebærer dessverre en risiko for at såret sprekker opp med tilhørende langvarig sårstell eller vakuumassistert sårbehandling og man råder derfor pasienter til å forsøke konservative eller lokale tiltak dersom dette er mulig.

Om Dr. Berle

Magnus Berle er utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2010 og er spesialist i generell kirurgi og subspesialist i gastroenterologisk kirurgi med utdannelse fra Haukeland Universitetssykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Voss Sjukehus. Magnus Berle forsvarte sin doktorgrad i 2013 og har hatt en bistilling  med utdannelse av medisinstudenter som førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen siden 2016. Magnus Berle er overlege ved Betanien Sykehus, Dagkirurgisk Avdeling. 

Han har profilert seg på colorektalkirurgi og har bred erfaring i utredning og behandling av tarm- og bekkenbunnslidelser med kirurgisk og endoskopisk behandling. 

Ved Vestlandklinikken tilbyr Magnus Berle utredning og behandling for de vanligste bekkenbunnslidelser som hemoroider, analprolaps, marisker, analfissur, anale fistler, kroniske bekkenbunnssmerter, tømmings og -inkontinenslidelser.
 

Magnus Berle.jpg
Dr. Magnus Berle
spesialist i generell kirurgi og gastrokirurgi
 
bottom of page