top of page
Dr. Magnus Berle

Dr. Magnus Berle

Spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi

Magnus Berle er utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2010 og er spesialist i generell kirurgi og subspesialist i gastroenterologisk kirurgi med utdannelse fra Haukeland Universitetssykehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Voss Sjukehus.


Magnus Berle forsvarte sin doktorgrad i 2013 og har hatt en bistilling med utdannelse av medisinstudenter som førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen siden 2016.


Dr. Berle jobber nå som overlege ved Betanien Sykehus, Dagkirurgisk Avdeling.

Han har profilert seg på colorektalkirurgi og har bred erfaring i utredning og behandling av tarm- og bekkenbunnslidelser med kirurgisk og endoskopisk behandling.

Ved Vestlandklinikken tilbyr Magnus Berle utredning og behandling for de vanligste bekkenbunnslidelser som hemoroider, analprolaps, marisker, analfissur, anale fistler, kroniske bekkenbunnssmerter, tømmings og -inkontinenslidelser.

.

bottom of page