top of page
FAS klinikk-28.jpg

Legespesialist Vurdering

Vestlandklinikken portrett-119_edited.jpg

Hos oss, vil du kun treffe legespesialister som har spisskompetanse i sitt fag, dvs. ikke leger i spesialisering og ikke leger som ikke har utvidet erfaring i kroppsdelen som du ønsker å bli vurdert.

 

Vi tar en grundig vurdering av både vanlige og kompliserte problemstillinger.

Konsultasjonen består av gjennomgang av dine plager og eventuelt tidligere behandlinger.

En klinisk undersøkelse og bruk av ultralyd eller røntgen ved behov.

Dersom diagnosen er klar, vil du få en plan for behandling som inkluderer første valg som vanligvis ikke-kirurgisk behandling, og ved behov kirurgisk behandling.

Etter konsultasjon vil spesialisten skrive journal og sende epikrise til deg eller fastlegen ved behov.

Vi kan sende henvisninger til andre behandlere eller offentlig sykehus ved behov.

Noen ganger er det nødvendig med bestilling av ekstra undersøkelse som MR eller CT for å være sikker på diagnosen, noe som krever en ekstra kontrolltime for å gå gjennom bildene sammen med legen og lage en behandlingsplan videre.

Det er mulighet for bestilling av tverrfaglig timer hvor du vil bli vurdert av en fysioterapeut og legespesialist samtidig.

Dersom du ikke bor i nærheten, kan vi ta en videokonsultasjon.

SKULDER FYSIOTERAPI.png
Videokonsultasjon hos legespesialist

 

Videokonsultasjon er en sikker og kryptert kommunikasjonløsning for konsultasjoner over video.

For å ivareta pasientsikkerheten og for å sikre best mulig behandling, er  videokonsultasjon best egnet for utvalgte plager.

 

Du kan få hjelp med:

  • Alle plager i legg, ankel og fot hvor det er mulig å vise gjennom videokonsultasjon.

  • Vurdering av røntgen eller MR bilder om du kunne eventuelt sende kopi av bildene(eller delingskode) på forhånd.

 

 

Vi kan ikke hjelpe deg med:

  • Problemstillinger som trenger en grundig klinisk undersøkelse som ankel instabilitet.

  • Problemstillinger som trenger utredning med radiologiske undersøkelser på forhånd

Slik fungerer det

Krav til utstyr

Møtet kan gjennomføres på din mobiltelefon, på nettbrett eller pc så lenge den har et videokamera.

Hodetelefoner anbefales for best mulig lydkvalitet.

 

Sted

Du kan gjennomføre møtet hvor enn du befinner deg, så lenge du har god nettdekning.

For at du skal få best utbytte av møtet, sitt i rolige omgivelser uten for mye støy.

 

Innlogging og sikkerhet

Vi bruker en kryptert og sikker videoløsning som er tilpasset terapeuter.

bottom of page