top of page

 Gastroskopi og Koloskopi med narkose 

Gastroskopi og koloskopi er viktige diagnostiske verktøy som brukes for å undersøke fordøyelsessystemet til pasienter. Selv om disse prosedyrene kan gi verdifull informasjon om helsetilstanden til pasienten, kan de også være skremmende og ubehagelige. For pasienter som ønsker å unngå subjektivt ubehag og eventuell smerte under disse prosedyrer, kan det være en god idé å vurdere å gjøre dem med total anestesi eller narkose.

 

«Anestesi» er avledet av gresk «an» = uten og «estesi» = fornemmelse. Denne definisjonen beskriver også hva vi ønsker å oppnå med moderne anestesi. Pasienten skal skjermes fra subjektivt ubehag og smerte som medieres via fysiologiske stressreaksjoner.

 

En av fordelene med å gjøre gastroskopi og koloskopi med total anestesi eller narkose er at pasienten vil sove gjennom hele prosedyren. Dette vil eliminere ubehaget og angsten som noen pasienter kan oppleve når de er våkne under undersøkelsen. Pasienten vil ikke føle noen smerte, og vil heller ikke være i stand til å huske noe fra undersøkelsen når de våkner opp.

 

En annen fordel med total anestesi eller narkose er at undersøkelsen kan gjøres mer effektivt. Når pasienten er våken, kan de være anspent og engstelige, noe som kan gjøre det vanskeligere for legen å utføre undersøkelsen. Når pasienten er under narkose eller total anestesi, vil de være avslappet og legen vil ha lettere for å utføre undersøkelsen grundig og raskt.

 

Det er også verdt å merke seg at pasienter som er bekymret for gastroskopi og koloskopi kan ha en tendens til å unngå disse undersøkelsene. Dette kan være farlig, da tidlig påvisning av sykdommer som kreft kan være avgjørende for en vellykket behandling. Ved å gjøre undersøkelsen med total anestesi eller narkose kan pasienten føle seg tryggere og mer villig til å gjennomføre undersøkelsen.

 

I tillegg kan total anestesi eller narkose være en fordel for pasienter med spesielle behov som kan ha problemer med å ligge stille i lang tid. Total anestesi vil gjøre det mulig for legen å gjøre undersøkelsen raskere og mer effektivt, samtidig som pasienten vil være trygg og uten smerter.

 

Oppsummert kan det å gjøre gastroskopi og koloskopi med total anestesi eller narkose være en god løsning for pasienter som gruer seg for disse undersøkelsene. Det vil eliminere ubehaget og angsten som noen pasienter kan oppleve, gjøre undersøkelsen mer effektiv, og bidra til at pasienter som ellers ville unngått undersøkelsen, vil gjennomføre den.

Gastroskopi koloskopi narkose_edited.png
bottom of page