top of page

PRP INJEKSJON

PRP og Stamcelle Behandling

PRP går ut på å ta ut pasientens eget blod, behandle den på en spesiell måte for å skille komponentene fra hverandre, deretter isolere blodvæsken (plasma) som inneholder konsentrert mengde blodplater. I blodplatene finner man en rekke vekstfaktorer som har en betennelsesdempende og stimulerende effekt. Behandlingen er godt tolerert, da virkestoffene kommer fra pasientens eget blod.

Når PRP blandes med fettceller, kaller man det Stamcellebehandling.


Hvilket system bruker vi?

Vi bruker ACP og ACP-SVF system (Autologous Conditioned Plasma) som er en nyere teknologi. Man tar blant annet kun ut 15 ml blod og ikke 50-60 ml som andre PRP-behandlinger gjør.ACP-systemet har vist seg å være effektiv ved en rekke tilstander som rammer muskel- og skjelettsystemet, som:

 • Artrose (slitasjegikt) i ledd

 • Seneskader og slitasje

 • Tennisalbue

 • Leddbåndskader

 • Skader på akillessene

 • Muskelavrivning

 • Bruskskader i ledd


Hvordan foregår behandlingen?

Vi synes at PRP behandling bør utføres av en lege med medisinsk utdanning og helst spesialist i ortopedisk kirurgi eller fysikalsk medisin, og etter å ha gått gjennom en grundig utredning og vurdering.


Du vil først bli vurdert av en legespesialist for å bekrefte diagnose, samt finne ut om du egner deg for behandlingen. Legen vil så trekke ut blod fra en vene i armen din. Blodet vil deretter gå gjennom en prosess for å skille ut de ønskede stoffene. Videre får du lokal bedøvelse under huden der sprøyten skal settes inn. Sprøyten med PRP settes enten inn i leddet eller rundt den betente senen, og du vil ikke merke noe store smerter og det vil kun ta noen få sekunder. I etterkant av behandlingen må du redusere aktiviteten i to uker. I disse ukene skal du ikke bruke betennelsesdempende tabletter som Ibux, Voltaren eller lignende. Det vil ikke være behov for krykker, men du skal ikke overbelaste leddet eller senen. Etter to uker kan du gradvis trappe opp med aktivitet. Effekten av PRP-behandlingen vil vare opptil 18 måneder. Pasienter som får en god effekt av denne behandlingen, kommer vanligvis hvert år/halvannet år for å få en ny behandling.
Hvor mange behandlinger trenger jeg?

Forskning viser at 2-3 injeksjoner med et ukentlig intervall gir best effekt. Effekten varer opptil 18 måneder og vil gi deg mulighet til å gjenoppta trening og aktiviteter som tidligere var smertefullt eller umulig. Ca. 70 prosent av pasientene opplever denne effekten.


Hvilket ledd som kan behandles med PRP? 

 • Skulder

 • Albue

 • Hofte

 • Kne

 • Ankel

 • Stortå


Hvilke idrettskader som kan behandles med PRP? 

 • Akillessene kronisk delvis skade -Tendinpati

 • Senefestebetennelse - Entesopati

 • Plantar Fascitt Ikke kronisk)

 • Seneskjedebetennelse

 • Sene skader som ikke egner seg for kirurgi.

BEHANDLING AV ARTROSE

Hva er sjansen for at jeg får god effekt av prp og stamcellebehandling for artrose?

Dersom du har mild til moderat artrose i leddet, er sjansen for forbedring opptil 70 prosent. Du vil merke mindre smerter, bedre bevegelighet og bedre toleranse ved belastning. Noen pasienter merker effekten rett etter injeksjonen, mens det for andre kan ta mer tid opptil 8 uker.

Det er nok vitenskapelig dokumentasjon på effekten av PRP på artrose. Les mer her

Dr. Ari Bertz er den første som startet med PRP behandling på Vestlandet da han jobbet som overlege på Kysthospitalet i Hagevik.


Han har erfaring med denne behandlingen i mer enn 13 år. Han har opplevd bedre resultater med artrose enn med muskel- og seneskade/betennelse.


Nøye valg av kandidater til denne behandlingen er nøkkelen til optimale resultater.


Vi avviser mange som ikke egner seg for en slik behandling eller ønsker å bestille en injeksjon.

BEHANDLING AV IDRETTSSKADER

Hjelper PRP for idrettsskader?

PRP-behandlingen kan gi mulighet for å komme raskere i aktivitet igjen. Om du er under rehabilitering eller blir behandlet for en idrettsskade, kan(ikke garantert) PRP støtte kroppens selv helbredende prosesser. Behandlingen "kan" også hjelpe den helbredende prosessen ved de fleste skader i bevegelsesapparatet som involverer leddbånd og sener, samt ved muskelskader og senebetennelse.


Det er mye forskning som går om effekten av PRP på idrettsskader. Det er finnes fortsatt ikke sterk vitenskapelig dokumentasjon på det. Pasienter som ønsker en slik behandling informeres på forhånd om at det ikke finnes nok dokumentasjon og at resultatene varierer veldig mye.

På Vestland Klinikken velger vi kandidatene nøye, og tilbyr ikke denne behandlingen for alle.

Det er mer vitenskapelig dokumentasjon på effekten av PRP ved artrose enn ved muskel- og skjelettskader.


ACP-Tendo for Senebetennelser og skader(Tendinopati)

 

Klikk her for å laste ned PDF-fil
PRP behandling for artrose er en godkjent og anbefalt behandling av esska

PRP Behandling Anbefales Av Den Største Europeiske Forening For Sportsskader - ESSKA

ESSKA - European Society of Sports Traumatology har endelig kommet med en anbefaling på PRP behandling etter å ha gått nøye gjennom relevante vitenskapelige publikasjoner.

ESSKA anbefalinger:

 • Klinisk bevis bekrefter effekten av PRP i behandling av kneartrose.

 • PRP kan anbefales hovedsakelig i milde og moderate tilfeller av kneartrose.

 • PRP-behandling kan vurderes i utvalgte alvorlige kneartrose tilfeller for eksempel i pasienter som takker nei eller ikke er egnet for kirurgi på grunn av komorbiditeter, men lavere resultater kan forventes og leger bør gi forsiktige forventninger når diskutere eller foreslå denne behandlingen.

 • PRP er en tryggere, ikke skadelig på bruskceller, mer effektiv behandling, og med langvarige kliniske forbedringer sammenlignet med kortison-injeksjoner.

 • ESSKA støtter bruk av PRP over Hyaluronsyre for kneartrose på grunn av generell klinisk forbedring og forventet lengre varighet på effekten.

 • Det anbefales 2-4 injeksjoner PRP for å oppnå ønsket effekt.

 • Intervaller mellom PRP injeksjoner kan være på 1-3 uker.

Se hele publikasjonen her:


ESSKA_PRP
.pdf
Download PDF • 135KB

PRP - vitenskapelig dokumentasjon