top of page
FAS klinikk-28.jpg

Frossen Skulder

Frozen Shoulder

FROSSEN SKULDER

Frossen skulder er en plagsom tilstand som forekommer av at leddkapselen rundt skulderleddet blir tykkere og stivere. Tilstanden har vanligvis 3 faser:


Frysefase: Varer fra 2 til 9 måneder (lengre for pasienter med diabetes). Du opplever ofte smerter ved hvile, aktivitet og om natten


Frossen fase: Varer opp til 12 måneder. Skulderen er stiv. Du opplever kun smerter ved ekstreme bevegelser av skulderen


Optiningsfase: Varer i 12 til 24 måneder. Alle bevegelser forbedres. Smerter oppleves sjeldent i denne fasen. 

SYMPTOMER

•    Vansker med å strekke eller vri armen


ÅRSAKER

•    Skader 

•    Enkelte tilstander som hindrer deg i å bevege armen, for eksempel et slag 

•    Operasjoner i eller rundt skulderen  

•    Diabetes 

BEHANDLING AV FROSSEN SKULDER

Fysioterapi


Er ikke anbefalt i første fase av sykdomsforløpet. Fysikalsk belastning i første fase kan forlenge sykdomsforløpet og øke smertene.


Fysioterapi er aktuell etter injeksjonsbehandling eller operasjon for frossen skulder.

injeksjoner

Injeksjonsbehandling er mest effektiv i første fase (frysefase) av frossen skulder. Vi bruker kortisoninjeksjoner for å redusere smertene og hindre at skulderen stivner til. Effekten av kortisoninjeksjonen varer opp til 3 måneder.