top of page

SKADER I SKULDERSENER

ROTATOR CUFF RUPTUR

SKADER I SKULDERSENER

Rundt skulderleddet finnes det fire muskler som kommer fra skulderbladet og danner en senemansjett som fester seg på overamen. Disse fire musklene styrer bevegelsen i skulderleddet og er utsatt for skader ved fall eller kraftig drag i armen. Med alderen er det ikke uvanlig at senene blir svakere, og rift i senen kan derfor forekomme uten skade.

SYMPTOMER

  • Smerter i skulderen og overarmen

  • Kraft- og funksjonssvikt

ÅRSAKER

  • Slitasje av senevevet over tid

  • Langvarig overbelastning av tunge løft

  • Fall eller ulykke

BEHANDLING AV SKADER I SKULDERSENER

FYSIOTERAPI

Vår dyktige fysioterapeut har spesial kompetanse innen behandling av skader i skuldersener (cuffruptur). Han vil skreddersy et individuelt tilpasset program med øvelser som vil hjelpe med å redusere smerter og øke bevegelighet i skulderen din.