top of page
FAS klinikk-28.jpg

HEMORIOIDESYKDOM

Hemorioidesykdom

Hemoroider er en vanlig tilstand som rammer hyppig hos voksne. Dette er en forstyrrelse i de vaskulære putene i relasjon til lukkemuskler som gir en forstørrelse og forskyvning av disse putene. Hemoroideplager er tett relatert til forstoppelse og tømmingsbesvær og er spesielt vanlig i forbindelse med graviditet. Hovedproblemet med hemoroider er blødninger fra endetarm. En del pasienter er også plaget med at endetarmen tøyes og forskyves slik at endetarmen dermed ikke står slik den er ment for. Dette gir utfordringer både med hygiene og besvær som endetarmskløe og lekkasjeproblem.


Behandlingen for hemoroider er først og fremst å avklare graden av problemer og avklare årsaker hos pasienter slik at man kan lykkes med behandling så skånsomt som mulig. For de fleste pasienter er utredning og riktige råd tilstrekkelig for behandling. En del pasienter har nytte av strikkbehandling mot indre hemoroider mot blødninger eller kirurgi for å fjerne og gjenopprette anatomi. For de pasientene der problemet i hovedsak er relatert til hygiene med rester etter tidligere hemoroidesykdom har man mulighet til å fjerne hudfolder etter hemoroider (marisker) for å gjenopprette normal anatomi.