top of page
Helen Lie

Helen Lie

Operasjonssykepleier operasjonskoordinator

Gift, 3 voksne barn, et barnebarn.


Sykepleierutdannelse i Sverige, jobbet 10 år på nevrokirurgisk avd , Haukeland


Ferdig utdannet operasjonsykepleier, 2001


Jobbet på Sentraloperasjon, Haukeland 3 år

Bergen kirurgiske sykehus, 1 år

Volvat, operasjonsavd, 9 år hvorav 7 år som leder for operasjonsavd.

Plastikkkirurgisk institut, 2 år

Dagkirurgisk avd, Haukeland, 8 år, hvorav 3 år som fagsykepleier.


Begynte på Vestlandklinniken Mars 2022. 

bottom of page