top of page
Dr. Gard Anderssen

Dr. Gard Anderssen

Spesialist i ortopedisk kirurgi

Gard Anderssen er utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2005.

Etter dette har han arbeidet med ortopedisk kirurgi ved Haukeland Universitetssykehus, Haraldsplass Diakonale sykehus, Kysthospitalet i Hagevik, Voss sjukehus og Ullevål Universitetsykehus.

Gard Anderssen jobber i dag som overlege ved en universitetsklinikk, og har der ansvar for fot- og ankelkirurgi, og mottar her kompliserte problemstillinger i et fagmiljø med svært høy kompetanse. Denne stillingen involverer også avansert traumatologi, fortrinnsvis i underekstremitetene.

Gard Anderssen har siden oppstart, representert Helse-Vest i Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgi ved fot- og ankeldeformiteter.

Per tiden er han ansvarlig for en retrospektiv studie på gjennomgått kirurgi for perfiere nervelidelser i fot og ankel.


 

bottom of page