top of page

KORTISON INJEKSJON

Dersom du har betennelsestilstand som er lokalisert til et spesifikt sted, kan kortison bidra til å lindre smerter. Kortisonsprøyter blandes vanligvis med et bedøvelsesmiddel og blir satt inn i området som er betent. Dette gir ofte smertelindring i mange uker.
Indikasjoner:

 • Revmatisme (leddgikt)

 • Slitasjegikt (artrose)

 • Slimposebetennelse (bursitt)

 • Senekjedebetennelse (tenosynovitt/tenovaginitt)

 • Senefestebetennelse - Entesopati

 • Slimhinnebetennelse

 • Mortons nevrom

 • Ankel bløtvevs impingement

Senefestebetennelse / senekjedebetennelse:

Det er ikke tillatt med kortison injeksjon rundt selve senen, da det kan føre til akutt avrivning av senen. Vi har behandlet flere pasienter som  har fått kortison rundt en sene og førte til delvis eller total avrivning deretter.

Ved tegn til det som heter "Entesopti" senefestebetennelse på vanlig språk, kan det være aktuelt med kortison injeksjon. Senskjedebtennelse med slimhinnebetennelse, kan behandles i noen tilfeller med kortison, men i anbefaler vanligvis PRP fremfor kortison for å unngå bivirkninger av kortison som kan føre til senesvekkelse.

Slimposebetennelse (bursitt):

Slimpose er væskefylte "støtputer" som er lokalisert rundt om i kroppen og som beskytter benet mot direkte traume. Betennelse i en slimpose kalles bursitt, og forekommer oftest rundt albuer, hofter og hælen.

Kortison injeksjon er en god løsning for slimposebetennelse og gir ganske raske resultater. Det kan være behov for 2-3 injeksjoner.

Trenger du å forberede deg?

Vi anbefaler at du har med en pårørende dersom du skal ta en kortisonsprøyte. Det er sjeldent at man får en reaksjon av kortison, men det er registrert noen reaksjoner på kortison og/eller bedøvelsesmiddel.

Du skal planlegge en periode på 1-2 uker etter injeksjon hvor du ikke skal belaste område som blir behandlet med kortison.

Du kan kjøre bil og du trenger ikke å gå med krykker.

Hvordan settes sprøyten?

Det er helt avgjørende for resultatet at kortisonsprøyten blir satt på riktig sted. Den skal verken settes i en sene eller i nærheten av en sene. Sprøyten kan settes inn i seneskjeden, senefeste eller slimposen. Den kan også settes inn i et ledd med artrose (slitasjegikt), men ikke i et infisert ledd med bakterier.Man kan starte med å sette inn et bedøvelsesmiddel og dersom pasienten opplever smertelindring, kan det gi indikasjon på at sprøyten er satt inn på riktig punkt. Kortisonsprøyter må ofte gjentas med 1-2 ukers mellomrom inntil man oppnår ønsket effekt.

Det kan være behov for bruk av ultralyd.

Kontraindikasjoner:

 • Systemiske soppinfeksjoner

 • Kjent allergi mot kortison

 • Nylig vaksinert med levende virus

 • Lokal virus- og bakterieinfeksjon

Bivirkninger:

Bivirkninger er sjelden, men kan forekomme ved gjentatte injeksjoner. En forbigående nedgang i funksjon av binyrene kan oppstå den første uken etter injeksjonen. Det samme med menstruasjonsforstyrrelser.Hyppige bivirkninger kan være lokale reaksjoner som inkluderer hudinfeksjon, misfarging, smerter og hevelse. Overdosering eller for hyppige injeksjoner på samme sted kan forårsake lokal tynn hud med tynt fettunderlag. Dette er en mindre hyppig bivirkning. 

Komplikasjoner:

Komplikasjoner knyttet til kortisonsprøyter er meget sjeldne, men de kan være alvorlige. Dersom injeksjonen fører til bakteriell infeksjon, er rask behandling nødvendig for å unngå varig skade av leddet.Tegn på infeksjon:

 • Feber

 • Injeksjonsstedet blir rødt, hovent, ømt og/eller varmt

N.B:

Pasienter kan ikke ringe og bestille en kortison injeksjon. 

Vi er nødt til å ha egen vurdering og utredning før vi bestemmer om pasienten er en kandidat for en slik behandling.

Selv om du har fått en god effekt av kortison hos andre behandlere, kan vi ikke tilby en behandling på en medisinsk tilstand som ble vurdert av andre. Det er stort ansvar bak hver behandling vi tilbyr.

kortison injeksjon skal ikke gis av andre helsepersonell enn leger. Hos oss er det kun legespesialister som setter inn kortison injeksjon.

HYALURONSYRE INJEKSJON VITENSKAPELIG DOKUMENTASJON

Det er mye forskning som går på å vurdere effekten av denne behandlingen på artrose (slitasjegikt).

Det er kommet flere studier som støtter denne behandlingen og andre som ikke viser noe særlig effekt på artrose.

Her er en del av artiklene som støtter denne behandlingen.

Nøye valg av kandidater til denne behandlingen er nøkkelen til optimale resultater.

Vi avviser mange som ikke egner seg for en slik behandling eller ønsker å bestille en injeksjon.

Vi synes at behandlingen bør utføres av en spesialist i ortopedisk kirurgi med god kompetanse og faglig kunnskap om helhetlig vurdering og behandling.

Man er nødt til å gå gjennom en grundig utredning og vurdering for å bestemme om du egner deg for denne behandlingen eller ikke.

Det er ingen vitenskapelig dokumentasjon på Hyaluronsyre injeksjon på seneskade eller betennelse.

Efficacy and safety of intraarticular hyaluronic acid and corticosteroid for knee osteoarthritis: A meta-analysis

Conclusion:

Intraarticular CS is more effective on pain relief than intraarticular HA in short term (up to 1 month), while HA is more effective in long term (up to 6 months). Two therapies benefit similarly for knee function improvement. Both two methods are relatively safe, but intraarticular HA causes more topical adverse effects compared with intraarticular CS.

Efficacy and safety of repeated courses of hyaluronic acid injections for knee osteoarthritis: A systematic review

Conclusion:

Repeated courses of IA-HA injections are an effective and safe treatment for knee OA. Repeat courses were demonstrated to maintain or further improve pain reduction while introducing no increased safety risk.

Why we should definitely include intra-articular hyaluronic acid as a therapeutic option in the management of knee osteoarthritis: Results of an extensive critical literature review

Results: Our analysis shows that IAHA provides a moderate symptomatic benefit to knee OA patients and without major safety concerns. In fact, IAHA may offer one of the best benefit/risk ratios among pharmacologic options, as measured by improvements in knee OA health outcomes, overall gain in quality-adjusted life years and substantial delays in time to total knee replacement.

ConclusionWe advocate for the consideration of recommending IAHA injection as a treatment option in the management of knee OA, tailored by disease stage and patient phenotype. Future research efforts should focus on identification of OA patient subgroups that demonstrate a more robust response to IAHA, determination of long-term effects of repeat IAHA injections on patient-reported outcomes and total knee replacement-sparing effect, further elucidation of disease-modifying effects, and the potential for combination therapy with other pharmacologic and non-pharmacologic therapies to optimize the management of knee OA.

Systematic clinical evidence review of NASHA (Durolane hyaluronic acid) for the treatment of knee osteoarthritis

Conclusion:

Given the prevalence of knee OA, which is projected to increase substantially in aging populations, there is a clear need for effective conservative therapies to improve patients’ QoL and delay the time to TKA. The results of this clinical evidence review demonstrate that NASHA is most effective in reducing pain and improving function in patients with noninflammatory, unilateral, mild-to-moderate knee OA. Since NASHA is administered as a single injection, patient visits and associated costs, as well as potential risks associated with multiple injection courses, are reduced. The effects of NASHA treatment are long-lasting and likely to extend the length of time for non-operative treatment and increase the time the patient can live comfortably without undergoing joint replacement surgery.

BEHANDLING AV IDRETTSSKADER

Hjelper PRP for idrettsskader?

PRP-behandlingen kan gi mulighet for å komme raskere i aktivitet igjen. Om du er under rehabilitering eller blir behandlet for en idrettsskade, kan(ikke garantert) PRP støtte kroppens selv helbredende prosesser. Behandlingen "kan" også hjelpe den helbredende prosessen ved de fleste skader i bevegelsesapparatet som involverer leddbånd og sener, samt ved muskelskader og senebetennelse.


Det er mye forskning som går om effekten av PRP på idrettsskader. Det er finnes fortsatt ikke sterk vitenskapelig dokumentasjon på det. Pasienter som ønsker en slik behandling informeres på forhånd om at det ikke finnes nok dokumentasjon og at resultatene varierer veldig mye.

På Vestland Klinikken velger vi kandidatene nøye, og tilbyr ikke denne behandlingen for alle.

Det er mer vitenskapelig dokumentasjon på effekten av PRP ved artrose enn ved muskel- og skjelettskader.


ACP-Tendo for Senebetennelser og skader(Tendinopati)

Klikk her for å laste ned PDF-fil
PRP behandling for artrose er en godkjent og anbefalt behandling av esska

PRP Behandling Anbefales Av Den Største Europeiske Forening For Sportsskader - ESSKA

ESSKA - European Society of Sports Traumatology har endelig kommet med en anbefaling på PRP behandling etter å ha gått nøye gjennom relevante vitenskapelige publikasjoner.

ESSKA anbefalinger:

 • Klinisk bevis bekrefter effekten av PRP i behandling av kneartrose.

 • PRP kan anbefales hovedsakelig i milde og moderate tilfeller av kneartrose.

 • PRP-behandling kan vurderes i utvalgte alvorlige kneartrose tilfeller for eksempel i pasienter som takker nei eller ikke er egnet for kirurgi på grunn av komorbiditeter, men lavere resultater kan forventes og leger bør gi forsiktige forventninger når diskutere eller foreslå denne behandlingen.

 • PRP er en tryggere, ikke skadelig på bruskceller, mer effektiv behandling, og med langvarige kliniske forbedringer sammenlignet med kortison-injeksjoner.

 • ESSKA støtter bruk av PRP over Hyaluronsyre for kneartrose på grunn av generell klinisk forbedring og forventet lengre varighet på effekten.

 • Det anbefales 2-4 injeksjoner PRP for å oppnå ønsket effekt.

 • Intervaller mellom PRP injeksjoner kan være på 1-3 uker.

Se hele publikasjonen her:


ESSKA_PRP
.pdf
Download PDF • 135KB

PRP - vitenskapelig dokumentasjon