gard anderssen.jpeg

Gard Anderssen

Spesialist i ortopedisk kirurgi 

Gard Anderssen er utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2005. 

 

Etter dette har han arbeidet med ortopedisk kirurgi ved Haukeland Universitetssykehus, Haraldsplass Diakonale sykehus, Kysthospitalet i Hagevik, Voss sjukehus og Ullevål Universitetsykehus.

 

Gard Anderssen jobber i dag som overlege ved en universitetsklinikk, og har der ansvar for fot- og ankelkirurgi, og mottar her kompliserte problemstillinger i et fagmiljø med svært høy kompetanse. Denne stillingen involverer også avansert traumatologi, fortrinnsvis i underekstremitetene.

 

Gard Anderssen har siden oppstart, representert Helse-Vest i Nasjonal kompetansetjeneste for kirurgi ved fot- og ankeldeformiteter.

 

Per tiden er han ansvarlig for en retrospektiv studie på gjennomgått kirurgi for perfiere nervelidelser i fot og ankel.