MENISKSKADE

MENISKRUPTUR

Meniskskade

Meniskskade er en av de vanligste kneskadene, og varierer stort i alvorlighetsgrad. Menisken fungerer som en støtdemper i kneet, og menneske har to menisker, en på innsiden og en på utsiden av kneet.

Skademekanisme og symptomer

Den vanligste akutte meniskskaden skjer ved vridning av kneet med foten i bakken. Degenerative meniskskader kommer over tid, ofte hos eldre eller middelaldrene, pga. kroppens forandringer over tid. Degenerative skader behandles som regel med opptrening, mens akutte skader oftest behandles med kirurgi.

Degenerative meniskskader kommer som regel over tid. Akutte meniskskader kan gi kraftige symptomer, med låsning, nedsatt bevegelse og smerte.

HVORDAN STILLES DIAGNOSEN?

Diagnosen stilles som oftest ved en undersøkelse hos lege eller fysioterapeut. Det kan også tas MR som et supplerende tiltak, men ikke alltid en nødvendighet. Behandling avhenger av alvorlighetsgrad. Små skader uten låsning og nedsatt bevegelse kan behandles uten operasjon. Store, smertefulle skader på menisk med låsning krever ofte operasjon med kikhullsteknikk. Avgjørelsen blir basert på alvorlighetsgrad, symptomer og krav til kneet i fremtiden.

BEHANDLING AV MENISKSKADE

SPØRSMÅL OG SVAR OM MENISKSKADE

spesialister og behandlere

Robert Dyvik

Robert Dyvik

Fysioterapeut

Dr. Ove Austgulen

Dr. Ove Austgulen

Spesialist i ortopedisk kirurgi